Freifjordtunnelen på riksveg 70 ble åpnet i 1992, og var da med sine 5 086 meter verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Det dypeste punktet i tunnelen er 130 meter under havets overflate. Etter ca 17 års bruk var tunnelen moden for tyngre vedlikehold.

Rehabiliteringsarbeidet i Freifjordtunnelen startet 3. august i fjor. Hensikten med arbeidet var å få en lys og tørr tunnel med moderne standard; ny vannsikring, belysning, ventilasjon og nytt styringssystem er nå på plass. Det er til sammen brukt ca 28 000 fjellbolter for å feste vel 90 000 kvadratmeter tunnelduk.

- I tillegg til alt moderne utstyr i tunnelen har vi også fått ny asfalt og ny vegoppmerking, som ”kronen på verket”, i et vellykket rehabiliteringsarbeid, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Rehabiliteringsarbeidet har gått som planlagt, og har vært gjennomført som nattarbeid mellom kl 1900 og 0600 alle netter unntatt natt til søndag. I dette tidsrommet er trafikken ledet gjennom tunnelen i kolonner med ledebil. På dagtid har tunnelen vært åpen med et kjørefelt i hver retning.

- Den største utfordringa har vært trafikkavviklinga samtidig som det har foregått arbeid i tunnelen. Det viktigste for oss har vært sikkerheten både for entreprenøren og trafikantene. Og det er derfor spesielt gledelig at vi i et så komplisert arbeid ikke har hatt alvorlige ulykker undervegs, fortsetter Per Bjørn Gjelsten fornøyd.

Det er NCC Construction AS som har vært hovedentreprenør for renoveringsarbeidet. Den totale kostnaden for prosjektet er 245 mill. kroner i dagens kroneverdi.