Kontraktsperioden er fra 1. januar 2021 og ut 2030 og kontrakten har en verdi på 1,23 milliarder kroner.

Døgnåpent samband og økt kapasitet

Dagens ferjer har en kapasitet på omtrent 70, 70 og 90 personbilenheter. De tre nye ferjene tar omtrent 120 personbilenheter hver.

- Dette gir en vesentlig forbedring i kapasiteten på dette sambandet. Det blir også flere avganger på kveld, natt og helg slik at vi fra 1. januar 2021 har et døgnåpent ferjesamband sju dager i uka. Det finnes også opsjoner for å sette inn ytterligere en ferje hvis trafikkveksten skulle tilsi at det er behovet, sier regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Uten klimagassutslipp

I en overgangsperiode på inntil ett år fra 1. januar 2021 har Fjord1 mulighet til å seile med ferjer med standard og kapasitet som i dagens kontrakt. Årsaken er at kravet om nullutslippsferjer gjør at rederiet må ha mulighet til å bygge om eller bygge nye ferjer som tilfredsstiller kravene til nullutslipp.

- De tre nullutslippsferjene som kommer på Halsa-Kanestraum er enda et eksempel på det grønne skiftet som pågår i ferjesektoren. På få år har Statens vegvesen bidratt til å redusere klimagassutslippene fra ferjer i norske farvann vesentlig, sier regionvegsjefen.