Her er trafikkstasjonene i Møre og Romsdal hvor kontrollene blir gjennomført:

Molde 25. april

Ørsta 25. april

Ålesund 26. april

Kristiansund 26. april

Kontrollene starter kl. 16. Det er dropp-inn med kølappsystem.

Russebilkontrollene er frivillige, men alle oppfordres til å ta en tur til våre trafikkstasjoner for å få russebilen sin godkjent. Alle godkjente russebiler får en blå oblat. Dette er ikke en EU-kontroll, som må gjøres utenom.

Statens vegvesen ønsker ved denne frivillige ordningen å sette fokus på trafikksikkerhet med hensyn til kjøretøyets tekniske tilstand og førerens ansvar og holdninger ved bruk av kjøretøyet.

- Målet er at flest mulig får sjekket russebilen sin hos oss før de kjører ut på vegen. Vi vil spille på lag med russen og gi dem trafikksikre råd på vegen, sier Annette Henden i Statens vegvesen i Møre og Romsdal.

Nødetatene tar også turen til russebilkontrollene for å demonstrere slukking av branntilløp, vise førstehjelp osv. Mannskapene til nødetatene er på vakt, og må rykke ut dersom de får et nødanrop.

Den tekniske kontrollen omfatter:

  • Bremser, hjuloppheng og styring
  • Seter og bilbelter
  • Taklast/takrigg
  • Materialer innvendig – brannfare, skarpe kanter og innfesting
  • Elektrisk anlegg - vise samsvarserklæring
  • Nødutganger
  • At ulovlig signalhorn ikke er montert
  • Om bilen eller bussen er EU-godkjent

Er det gjort ombygginger som krever egen godkjenning, må det bestilles vanlig time for hallkontroll. En slik godkjenning er gebyrbelagt.

Russebiler og russebusser med oblat vil vanligvis ikke bli utsatt for kontroll i mai måned med mindre det er åpenbart at kjøretøyet er endret etter godkjenning. Et slikt forhold vil kunne medføre at oblatmerket blir inndratt eller at kjøretøyet får kjøreforbud frem til utbedringer er gjennomført og godkjent på trafikkstasjonen.

Ved kontroll langs vegen vil kjøretøy uten russeoblat normalt bli underlagt en mer omfattende teknisk kontroll enn den vanlige brukskontrollen.

 

Her finner dere informasjon om russebiler:

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Sesongbehov/Russebil 

Og på Statens vegvesens facebookside «Russ på hjul»

https://www.facebook.com/RussPaHjul?fref=ts 

 

Kontaktperson ved mediehenvendelser:

Annette Henden, mob: 94883630