Allerede i morgen formiddag, tirsdag 14. januar, kan trafikken gå som normalt på fv. 17 ved Jakovika i Namsos kommune.

Etter skredet forrige tirsdag har entreprenørene, med Johs. J. Syltern i spissen, jobbet på skift døgnet rundt for å bygge ny midlertidig veg. 50 personer har til sammen vært i aktivitet på anlegget. Godt og effektivt arbeid gjør at vi kan sette trafikk på den 250 meter lange nybygde vegstrekningen allerede i morgen.

- Vegen ligger på fjellgrunn og sikkerheten er godt ivaretatt. Entreprenørene fortjener en stor takk for innsatsen, og vi er fornøyde med at trafikantene nå slipper ekstra omveg, sier seksjonsleder for drift og utbygging, Jo Bernt Brønstad.

Fra og med i morgen av kan altså trafikken gå som normalt, men med nedsatt hastighet. I første omgang blir det en tofelts grusveg. Vegen vil asfalteres så snart temperatur og værforhold tillater det.  

Avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo retter en stor takk til både entreprenører, Nord-Trøndelag fylkeskommune, TrønderBilene, politiet, Namsos kommune, beboere og trafikanter i området for godt samarbeid.

Det er mye å gjøre på anleggsområdet. Vi ber derfor journalister som ønsker å snakke med Jo Bernt Brønstad om å ringe mellom kl. 14.00 og 15.30. For spørsmål utover fremdriften og det som gjøres på stedet, så ber vi dere ta kontakt med avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo.

 

Kontaktperson for Statens vegvesen:
Seksjonsleder for drift og utbygging, Jo Bernt Brønstad, 93 46 47 73
Avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo, 41 13 18 00

Kontaktperson for vegeier, Nord-Trøndelag fylkeskommune:
Fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen, tlf. 95 13 68 51