Vegeier Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget rundt 130 millioner kroner til denne pakken med fornyingstiltak på fylkesveger i fjor og i år.

Til sammen er det gjort store og små tiltak på og langs titalls km med veg.

Når vi fornyer vegen, koster det mellom 1500 og 2500 kr pr. meter. Å bygge ny tilsvarende veg koster mer enn ti ganger så mye.

Dette gjør vi når vi fornyer vegen:

- skifter masser i vegkroppen

- skifter stikkrenner og kummer

- graver bort vegetasjon i grøftene for å forbedre dreneringen fra vegen

- setter rekkverk

- legger ny asfalt og ny vegoppmerking

Fornyet strekning av fv. 714 langs Våvatnet i Snillfjord.Fornyet strekning av fv. 714 langs Våvatnet i Snillfjord.

- Dette er god bruk av hver eneste krone. Disse tiltakene gir synlige resultater, og det vil gjøre vegen mer sikker å kjøre på og kjøreopplevelsen bedre, sier Andreas Tessem i Statens vegvesen.

De vegene som er valgt ut er de som har størst trafikk og er viktige for næringslivet. Blant annet fv. 30 mellom Støren og Singsås, fv. 65 mellom Svorkmo og Storås, fv. 531 mellom Sundet og Galåa, fv. 680 mellom Stormyra og Kyrksæterøra, fv. 700 i Meldal, fv. 714 mellom Våvatnet og Snilldal. I tillegg bevilges det midler til enkelte andre fylkesveger, eksempelvis fv. 721 mellom Botngård og Ryvatnet og fv. 861 ved Jonsvannet.

Det gjøres årlige vedtak på nye prosjekter i Fornyingsprogrammet. Etter hvert som de større fylkesvegene blir fornyet så kommer flere av de mindre fylkesvegene med i programmet.