Bygging av den kommunale vegen Nedre Ila og gangfelt langs denne er også ferdig.

Skansen Park
Arbeidene som foregår over tunnelen og fram mot Skansenløpet er opparbeidingen av Skansen Park. Dette arbeidet har gått seint i den siste tiden, naturlig nok siden det har vært så mye snø. I Østre Ila og deler av Nedre Ila ble det lagt et første lag med asfalt like før jul. Parken skal etter avtale med PAN være ferdig i juli 2009.

Gangbaner over Skansenløpet
Som kjent har Riksantikvaren fredet Skansen jernbanebru og tillater ikke å henge på gangbaner. Trondheim kommune har påklaget denne avgjørelsen til Miljøverndepartementet. Vi avventer en avgjørelse på dette før endelig løsning for kryssing for gående og syklende av Skansenløpet blir valgt.

Brattøra
Den første kontrakten på Brattøra er utlyst og innleveringsfristen er 22. januar 2009. Anleggsstart vil være i slutten av februar/begynnelsen av mars. Denne kontrakten gjelder deler av Havnegata og rundkjøring ved Pirbrua. Dette arbeidet skal være ferdig til den 1. juli 2009, samtidig som Pirbrua er ferdig.

Bilder av Skansenløpet tunnel: