Entreprenøren Eiqon starter arbeidet i neste uke og det første de gjør er å bygge en midlertidig bru ca. 25 meter nedstrøms fra den gamle brua. Denne skal brukes til midlertidig omkjøring for trafikken i anleggsperioden. Når den midlertidige brua er ferdig, flyttes trafikken dit, og gamle Grythullet bru rives for å gi plass til byggingen av ny bru. Den gamle brua ble bygget på 60-tallet, og har ikke tilstrekkelig bæreevne til å tåle trafikken i dag, og må erstattes.

Brua som skal bygges blir en samvirkebru med stålbjelker og betongdekke. Spennvidden er 28 meter lang.

Entreprenøren må også sprenge ca. 1000 kubikk for å etablerer en midlertidig omlegging av en kommunal veg på nordsiden av brua.

Anleggsarbeidet skal være ferdig sommeren 2019.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Trøndelag fylkeskommune.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Byggeleder Tommy Nguyen, mob: 41316011