- Vår entreprenør er nå ferdig med å sikre fjellsiden over rasmassene. Dette arbeidet har pågått siden mai, og har tatt tid. Sikkerheten for arbeiderne har hele tiden vært første prioritet. Vi har brukt helikopter og maskiner. Terrenget er såpass krevende at en del av arbeidet har foregått manuelt. Mannskap med spesialkompetanse har vært sikret med tau og rensket fjellet med spett, sier byggeleder Gunleik Hoffmann. Videre sikringsarbeid i fjellveggen foregår parallelt med at vi rydder bort masser.

- Vi fikk i går klarsignal fra fageksperter at vi kan begynne å fylle masser i sjøen. Dette klarsignalet ble gitt etter omfattende geotekniske undersøkelser på begge sider av rasstedet og i fjorden, sier Hoffmann.

En lekter er nå på plass på stedet. Det står en maskin på lekteren som tar steinene fra rasmassene og legger dem i sjøen. Samtidig vil det foregå arbeid på land. Entreprenørens mannskap rydder og sorterer rasmassene, og kjører bort masser vi ikke skal bruke til fylling.

- Oppryddingsarbeidet vil ta vel en måneds tid. Hvis alt går som planlagt, håper vi å bygge en midlertidig veg etter at oppryddings- og fyllingsarbeidet er ferdig. Men det er flere usikkerhetsfaktorer i bildet, sier Hoffmann.

Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen vil i uke 39 invitere til et informasjonsmøte hvor innbyggere, næringslivsaktører og interesserte er velkommen til møtet. Her vil vi presentere arbeidet som er gjort, arbeidet som vil gjøres fremover og mulige løsninger. Det vil på et senere tidspunkt bli sendt ut invitasjon til dette.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, som er vegeier.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Byggeleder Gunleik Hoffmann, mob: 99118938