De store sprengingene er nå over, men vi må allikevel sprenge ut for overvannskummer og rørkryss i tunnelen. Siden vi har hatt gjennomslag mot Steinbergtunnelen vil drønnene fra kumsprengingene merkes bedre selv om rystelsene er mindre. Drønnene er ikke farlige, men man kan bli litt skremt av smellet.

Steinbergtunnelen vil også denne uka og neste uke bli stengt for hver kumsprenging siden drønnet (lyden) blir enda høyere i tunnelen.