Bolig- og byplanprisen  ble delt ut på Norsk Planmøte mandag den 27. september og nestleder i Byutviklingskomitèen Heidi Eidem mottok prisen på kommunens vegne.

Nordre avlastningsveg sto for byggelederjobben under bygging av Iladalen og gjenåpningen av Ilabekken.

Se også:
Nyhetssak om "Trondheim har bidratt til å reparere naturmiljøet" på Miljøverndepartementets side...