Årsaken til at Tustentunnelen stenger, er rehabilitering av tunnelen og oppgradering teknisk utstyr. I stengingsperioden må trafikken bruke riksveg 64 over Skaret og gjennom Malmedalen i Molde og Fræna kommuner.

Det er en relativt omfattende rehabilitering som skal gjennomføres. Alt elektroteknisk utstyr og installasjoner; lys, vifter, nødtelefoner og nødlys skal fornyes. Skilt- og nødvarslings-systemet skal oppgraderes, og det skal legges nytt asfaltdekke. I tillegg blir snunisjer utvidet. Når arbeidet er gjennomført, vil Tustentunnelen fremstå som en moderne tunnel som tilfredsstiller dagens strenge krav til norske vegtunneler.

Rehabiliteringen er kostnadsregnet til om lag 60 millioner kroner. Hovedentreprenør er iElekrto A/S i Istadkonsernet.

Dagens trafikk i Tustentunnelen ligger på rundt 5 000 kjøretøy på virkedager og noe lavere på fri- og helligdager. Trafikken på riksveg 64, over Skaret og Malmedalen, er daglig på om lag 500 kjøretøy.

Prosjektleder Ivar Hol regner med at på en normal dag vil trafikken i stengingsperioden på denne delen av riksveg 64 ligge et sted mellom 5 000 og 6 000 kjøretøy.
- Trafikkbelastningen på denne delen av riksveg 64 blir altså stor i forhold til hva den er nå. På solfylte vinterdager, og spesielt i forbindelse med helg og andre fridager, vil det være ekstra stor skiutfart til Skaret. Mellom Skarsvingen og travbanen på Skaret, vil hastigheten bli satt ned til 70 km. Hastighetsreduksjonen blir skiltet. I tillegg vil vi forsterke vintervedlike-holdet på strekningen. For å få en bedre fremkommelighet og en bedre friksjon, vil vi i perioder måtte bruke salt og saltoppløsning. Vi oppnår bar asfalt og større trafikksikkerhet. For de som bruker Tustentunnelen til Molde, vil vegen bli om lag 7 kilometer lengre, og kjøretiden følgelig også ta mer tid. Vi vil så sterkt vi kan minne alle kjørende om å ta et ekstra hensyn til alle de som bruker Skaret som utfarts- friluftsområde spesielt vinterstid, sier prosjektleder Ivar Hol.

Tusten Tunnelskap A/S vil drive Tustentunnelen som privat veg og med bompengeinnkreving i tre til fire år etter at rehabiliteringen er gjennomført og tunnelen igjen åpner for trafikk rundt 1. juli i år. Tustentunnelen vil da bli omklassifisert fra privat veg til Fylkesveg.

Kontakt:
Prosjektleder Ivar Hol, tlf. 815 44 040, mobiltlf. 916 35 193
Byggelder Dagfinn Kleppe, mobil 9075 95 271