Alle trafikkskoler i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. De blir også fulgt opp med jevnlige tilsyn for å se at opplæringen som gis er i henhold til kravene.

– Norge er verdens beste på trafikksikkerhet. Den grundige føreropplæringen vår antas å ha en stor del av æren for dette. Det er derfor viktig å sikre at alle som skal ta førerkort får den gode opplæringen de har krav på, sier seksjonsleder Ingunn Foslund i Statens vegvesen.

Undersøkte 85 trafikkskoler

I 2018 har Statens vegvesen vært på tilsyn hos 85 trafikkskoler i Nord-Norge, fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i øst.

– På tilsyn sjekker vi at vilkårene for etablering og drift overholdes. I tillegg kontrollerer vi trafikklæreres arbeidsmåter både ved å være til stede i klasserom og i bil sammen med elever, forklarer Foslund.

Om opplæringen ikke følger kravene, får de i første omgang pålegg om å rette seg disse kravene. Om ikke de følger opp dette, kan det føre til en advarsel. I ytterste konsekvens kan godkjenning tilbakekalles. Resultatet av fjorårets tilsyn er ni pålegg, åtte advarsler og tretten tilbakekallinger.

– I 2018 har vi i stor grad drevet med målrettet tilsyn, det vil si å følge opp tidligere funn, tips fra publikum og oppfølging av formelle krav som for eksempel at trafikklæreren har gyldig helseattest. Tre av tilbakekallingene skyldes alvorlige avvik ved drift av trafikkskolen og gjennomføring av pålagt obligatorisk opplæring. Disse trafikkskolene ligger i Alta. De øvrige ti tilbakekallingene er på grunn av manglende oppfyllelse av formelle krav, forteller Foslund og fortsetter:

– Det er alvorlig at noen ikke har alt på stell. Samtidig må vi konkludere med at de aller fleste heldigvis har ting i orden her i nord. Vi opplever trafikkopplæringsbransjen generelt som både profesjonelle og dyktige, sier Foslund.

Kvalitet over pris

Når du skal velge trafikkskole er det viktig å ikke bare se på pris, men sørge for at skolen du velger er godkjent

– Trafikkopplæringen du får via trafikkskolen danner et godt grunnlag for den sjåføren du senere skal bli. Vi oppmuntrer foreldre til å være en aktiv del av sine barns føreropplæring, - både ved å øvelseskjøre, men også ved å ha et godt samarbeid med trafikkskolen. Bli gjerne med på en kjøretime for å plukke opp noen tips, er Foslunds råd.

Du kan sjekke hvilke trafikkskoler som er godkjente på vegvesen.no.