Total lengde på tunnelen er 672 meter, portalene kommer i tillegg med 18 meter i nord og 8 meter i sør.

Sprengningsarbeidene startet 17. januar i år, og har hatt en inndrift på 37 meter pr. uke. Alt arbeidet er til nå utført av hovedentreprenør E. Phil sitt islandske selskap Istak AS.

De geologiske forholdene har vært bedre enn forventet, selv om det har vært noen utfordringer i påhuggsområdene på grunn av dårlige fjell. Arbeidene har også foregått i et område med mye drivsnø, som krever tilpassing av portalløsning og montering av snøgjerder.

Hele prosjektet tar sikte på å være ferdig med arbeidet i 2011, med ferdigstillelse sommeren 2012, for å rive den gamle brua, og foreta siste finpuss på terreng og lignende.

Entreprenøren har totalt hatt 33 mann på anlegget, med Kristbjörn Búason som anleggsleder. I tillegg har byggherre hatt følgende på prosjektet: Byggleder Brede Thomasen, kontrollingeniører Tor Sverre Andersen, Marlen Lillevik og Magne Cook.