De nye kontraktene trådte i kraft 1. september, og gjelder fem år framover. Den samlede verdien er 346 millioner kroner.

Fem entreprenører – seks kontrakter

I Altaområdet er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand.

NCC Norge har ansvaret for Alta, Mesta Drift AS for Langfjord, Anlegg Nord AS har Masi, Kautomaskin AS skal drifte Kautokeino, mens Roy Yngve Thomassen AS har Loppa og Hasvik. Les mer om kontraktene her.

Mesta har også ansvaret for 442 kilometer veg i Sør-Varanger, samt den sørlige delen av Nesseby kommune. Les mer om Sør-Varangerkontrakten her.

- Entreprenørene har tatt på seg en stor oppgave. Drift og vedlikehold er en kjerneoppgave for Statens vegvesen, og det er krevende å ha ansvar for vegene i Finnmark vinterstid. Vår jobb er å følge med gjennom kontroller og dokumentasjon at samfunnet får det vi betaler for gjennom kontraktene. Vi har et felles mål om at vegene skal være trafikksikre for alle og at vegnettet skal være mest mulig framkommelig, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

Han er ikke enig med dem hevder at vegene var bedre før.

- Det er nok litt som at vi husker alle barndommens somre som fine og varme. Men det er helt andre krav til vinterstandard i dag. Det tillates mindre snø på vegene, alle veger nattebrøytes og kravene til når vi skal strø, er skjerpet.

Krevende vinter

Hvert år brukes det mer enn 300 millioner kroner på vinterdrift i Finnmark. Og både Statens vegvesen og entreprenørene er forberedt på vekslende forhold. Sist vinter ble en ekstra krevende vinter i Finnmark, blant annet med to til tre ganger så mange stengninger av de sentrale fjellovergangene.

Årets siste brøyting var over Båtsfjordfjellet 5. juni.

- Vi er forberedt på vinteren, men venter gjerne en stund, sier Kurt Mørk Eriksen.