Mesta AS leverte det laveste tilbudet, som var på 127 millioner kroner. De øvrige tilbyderne krevde mellom 146 og 185 millioner kroner for å gjøre jobben.

Kontrakten omfatter totalt 442 kilometer veg, fordelt på 191 kilometer fylkesveg, 122 kilometer riksveg og 16 kilometer gang- og sykkelveg. Kontrakten inkluderer også 83 kilometer kommunal veg, blant annet i Pasvik og Neiden, som Statens vegvesen drifter på vegne av Sør-Varanger kommune.

Entreprenøren som får oppdraget vil fungere som «vaktmester» for vegene. Brøyting utgjør en stor del av jobben. I sommerhalvåret består arbeidet blant annet i å drifte grøntarealet langs vegene, skifte skilt og stikkrenner, feie vegene, reparere skader i asfalten og drifte rasteplassene.

Statens vegvesen vil nå kontrollregne på og kvalitetssikre tilbudene, med sikte på å inngå kontrakt på nyåret. Den nye kontrakten trer i kraft 1. september 2017.

Det er i dag Veidekke Industri AS som har oppdraget med å drifte vegene i Sør-Varanger.

  

Her er tilbudene: 

Tilbyders navn:

Tilbudssum, ekskl. mva.:

Veidekke Industri AS

146.410.052,-

AS Oscar Sundquist AS

149.534.874,-

Peab Anlegg

168.385.454,45

Mesta AS

127.158.716,19

Presis Vegdrift

184.937.816,-

NCC Industry AS

147.954.233,50

 

Kontakt:

Byggeleder Bjørn Erik Thorsen, Statens vegvesen, tlf. 789 41 763 / 905 52 812