I 1999 fikk Magerøya fastlandsforbindelse (FATIMA), med delfinansiering via bompenger. Fredag 29. juni kl. 17.00 stenger bompengestasjonen.

– Dette har vært et stort løft, og vi vil takke trafikantene og befolkningen, som har vært med på å betale dette store prosjektet. Vi ser et godt resultat, og vi er glade for at vegutbyggingen er nedbetalt to år før tiden, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget i mai 1993, og allerede samme år tok daværende samferdselsminister Kjell Opseth det første spadestikket. Totalkostnad ble 1078 millioner kroner (1999-kroner). Bompengebidraget  utgjør omlag 210 millioner kroner. Bompengestasjonen er en av de siste manuelle bompengestasjoner i Norge. Bompengeselskapet eies av Nordkapp kommune og Finnmark fylkeskommune.

FATIMA har en total lenge på 28,6 km.

Nordkapptunnelen er 6,8 km, og var i sin tid Europas lengste undersjøiske vegtunnel. Den går mellom Vesterpollen og Veidnes.

Honningsvågtunnelen er 4,4 km lang og går mellom Sarnes og Honningsvåg.

Veidnesbrua går over Kobbholbukta ved Veidnes og er 520 meter lang.

 

Kontaktperson:
Regionvegsjef Torbjørn Naimak, tlf. 901 89 845