Årsaken er at det skal legges armering i vegen, i et forsøk på å bedre problemene med telehiv og sprekker i vegen. Vegen skal også asfalteres, men det er bare mens armeringsarbeidet pågår at det er nødvendig å stenge vegen helt.

Vegen stenger fra klokka 21 og fram til arbeidet avsluttes i morgen tidlig. Det vil imidlertid bli åpnet for kolonner fra begge sider med om lag to timers mellomrom. Utrykningskjøretøy kan også passere.

Statens vegvesen ber trafikantene ta hensyn til arbeidet og følge instruksene til vegvaktene.