-Bakgrunnen for arbeidene som er gjort er krav om betjening av sambandet med større ferge. Ferger med større kapasitet krever større fergekaier og oppstillingsplass, og i tillegg er det satt opp to servicebygg (toaletter), sier byggeleder Stein Inge Rasmussen.

Arbeidet startet i mai 2011. Noe etterarbeid gjenstår når det gjelder oppstillingsplass på fergeleiene.

De totale kostandene for prosjektet er 54 millioner kroner.

Secora, Skanska Norge og Sr Seaservice er entreprenører på prosjektet. Danfo er leverandør av servicebyggene.

Mandag 29. oktober klokken 17.30 vil oppgraderingen av fergesambandet markeres om bord på ferga «Virak». Ferga går fra Festvåg klokka 17.15 og fra Misten klokka 17.25. Markeringen starter like etter avgang fra Misten.