Nordland setter ny bunnrekord med 8 omkomne. Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at vi må helt tilbake til 1955 for å finne lavere tall. Antall dødsulykker i fylket nådde toppen i 1967, med 31 trafikkdrepte.

I Nord-Norge var 1970 det verste ulykkesåret, med 72 omkomne. Dette er mer enn fire ganger så mange som i 2017.

– Selv om tallene vil variere noe fra år til år, viser dette at innsatsen mot trafikkulykker virker og at 0-visjonen er oppnåelig. Samtidig forteller tallene at det er nødvendig å jobbe kontinuerlig for at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd i trafikken, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

For selv om antall dødsulykker har gått ned, øker antall ulykker med personskade. Mens 358 ble skadd i trafikken i Nord-Norge i 2016, kan tallet i 2017 komme opp mot 400.

– Dette er urovekkende og en utvikling vi må følge nøye, sier Torbjørn Naimak.

Han kan imidlertid glede seg over at ingen syklister eller fotgjengere har mistet livet i trafikken i Nord-Norge i 2017. Det er også fjerde året på rad at ingen barn under 12 år er involvert i dødsulykker.

 

Antall dødsulykker i trafikken siste fem år, fordelt på fylke:

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Nordland

8

9

9

10

12

9

Troms

7

4

5

1

7

10

Finnmark

2

6

2

5

6

0

Nord-Norge

17

19

16

16

25

19

* Tall for 2017 er pr. 29. desember