Årsaken til de vanskelige forholdene er omslag til mildere vær, som kommer etter til dels kraftige snøfall. Dette fører til mye våt og tung snø i vegbanen. Andre steder er det speilholke som skaper problemer.

– For øyeblikket er utfordringene størst i området rundt Evenes og resten av Ofoten, Senja og Sør-Troms. Men det er vanskelige kjøreforhold i store deler av Nordland, i tillegg til at noen av vegene i Finnmark har kolonnekjøring, sier driftsleder Siril Veiåker Nilsen ved Vegtrafikksentralen i Nord-Norge.

– Det er full innsats med brøyting og strøing, men vi ber om forståelse for at entreprenørene ikke rekker ikke å være alle steder på en gang. For eksempel er det nødvendig med påfylling av sand, og det er noe som tar tid. Vi oppfordrer derfor publikum til å følge med på vegmeldingene og også vurdere om de er nødt til å kjøre, sier Siril Veiåker Nilsen.

Sjekk oppdaterte vegmeldinger på 175.no