Gjennomslaget i går skjedde omtrent midt inne i den 10.6 km lange tunnelen. Det var fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo, som fikk æren av å fyre av den siste salva.

Prosjektleder Steinar Livik sier at gjennomslaget først og fremst er tunnelarbeidernes dag.  – Den vil vi gjerne markere sammen med dem. Det er også en fin anledning til å takke entreprenøren for samarbeidet til nå.

Møttes på røysa
Og midt i tunnelen var det flere enn tunnelarbeiderne som kunne møtes. Ordfører Magnar Johnsen i Leirfjord kom fra vest og møtte ordfører Jann Arne Løvdahl i Vefsn fra øst. Med et håndtrykk kunne de nå konstatere at avstanden mellom dem er blitt litt mindre.

Ikke ferdig
Hull igjennom fjellet er en milepæl, men prosjektleder Steinar Livik understreker at det gjenstår mye arbeid. - Nå fortsetter vi med andre oppgaver i tunnelen. Det blir flere aktiviteter samtidig. Vi skal bygge veg, gjøre dreneringsarbeid og vann- og frostsikring. Det betyr at vi har arbeid i og med tunnelen helt fram til den åpnes høsten 2014.

Fakta om Toventunnelen
•Toventunnelen er en del av prosjektet Halsøya – Leirosen som omfatter ca. 35 km ny veg inklusiv tunneler.
•Statens vegvesen er byggherre på vegne av Nordland fylkeskommune
•Kostnader for hele prosjektet er ca. 1,5 milliarder kroner
•Entreprenør for Toventunnelen er Hæhre Entreprenør fra Vikersund
•10660 meter lang. (10700 meter med portaler)
•Nord-Norges lengste vegtunnel
•Norges fjerde lengste tunnel
•Verdens 12. lengste vegtunnel
•Arbeidene med tunnel ble satt i gang januar 2010
•Første salve i tunnelen ble skutt 19. mars 2010 fra Leirfjorden
•Drivingen fra Brattlia (Drevjasiden) startet 19. juni 2010
•Det er sprengt ut ca. 750 000 kubikkmeter stein
•Det er brukt ca. 1700 tonn sprengstoff
•Dersom stein hadde blitt kjørt ut med lastebil hadde det tilsvart 135.000 turer inn og ut av tunnelen
•Tunnelen har blitt drevet med få alvorlige uhell og uten tap av menneskeliv
•Tunnelen er 8,5 meter bred

Flere prosjekter
Fv. 78 Halsøya–Leirosen består av fire delprosjekt. I Drevjadalen er det også stor aktivitet. Tunnelboreriggen fra Toven blir nå flyttet til det som skal bli den 730 meter lange Bergsnevtunnelen i Drevjadalen.

Halsøya-Hjartåstunnelen skal etter planen lyses ut senere i måneden. - Ut fra det skal det være klart til arbeid der i mai, sier Livik. Strekningen er 2,7 km og skal oppgraderes i 2012 og 2013. Vi skal dessuten bygge en 800 meter lang gang- og sykkelveg.