Etapperittet starter i Å torsdag formiddag og avsluttes i Narvik søndag. Både E10, flere fylkesveger og kommunale veger blir berørt, og strekningsvis være helt stengt for trafikk. I tillegg gjøres det endringer i flere ferjesamband.

Les mer om rittet på arrangørens nettside

Slik stenger vegene

I tabellen under finner du kart som viser stengetidene for de forskjellige vegstrekningene de ulike dagene. Kartene er laget av arrangøren. Vi lenker også til arrangørkommunene, som svarer for stengingen av de kommunale vegene.

Alle stengetider er oppgitt av arrangør. Det er politiet som styrer trafikkavviklingen under rittet.

 EtappeDagStrekningArrangørkommuner
1Torsdag 15. augustÅ–Leknes

Moskenes

Vestvågøy

2Fredag 16. augustHenningsvær–SvolværVågan
3Lørdag 17. augustSortland–Melbu

Sortland

Hadsel

4Søndag 18. augustLødingen–Narvik

Lødingen

Narvik

Endrede ferjeruter

Arctic Race of Norway gir også konsekvenser for ferjetrafikken i Lofoten, melder Torghatten Nord. Her er en oversikt over innmeldte ruteendringer.

Torsdag 15. august

Bodø–Moskenes

  • Avgangen fra Moskenes kl. 14:45 med MF Landegode utsettes til kl. 16:15
  • Avgangen fra Bodø kl. 18:45 med MF Landegode utsettes til kl. 19:30

Fredag 16. august

Svolvær–Skrova–Skutvik

  • Alle avganger i tidsrommet 13:30–15:25 innstilles

Melbu–Fiskebøl

  • Avgangen fra Melbu kl. 15:20 innstilles
  • Avgangen fra Fiskebøl kl. 16:00 innstilles

Lørdag 17. august

Melbu–Fiskebøl

  • Alle avganger i tidsrommet 15:20–17:30 innstilles

Søndag 18. august

Lødingen–Bognes

  • Avgang fra Bognes (C-rute) kl. 12:15 innstilles
  • Avgang fra Lødingen (A-rute) kl. 13:15 fremskyndes til kl. 13:00
  • Avgang fra Lødingen (C-rute) kl. 13:45 innstilles
  • Avgang fra Lødningen (B-rute) kl. 14:30 utsettes til kl. 14:45

Hvis du trenger mer informasjon, ta kontakt med Torghatten Nord på www.thn.no eller se www.177nordland.no.

Oppdaterte trafikkmeldinger fra Statens vegvesen finner du på 175.no.