Det handler om strekningene Tjæraskaret og Eiterå – Strandjord i Dunderlandsdalen. Strekningene har en samlet lengde på 5,5km. De har tidligere hatt smal og dårlig vegstandard og er to av strekningene som fikk midler fra Regjeringas ekstraordinære tiltakspakke i 2009.

Utbedringen ble markert med stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås og Tor-Arne Strøm, ordfører Geir Waage i Rana og fylkesråd May Valle tilstede.