Begge tunnelene har vært i drift i om lag 30 år, og for å ruste de for fremtiden har vegeier Nordland fylkeskommune satt av midler til en omfattende oppgradering.

Det utføres vann- og frostsikring, fjellsikring og det elektriske anlegget skal oppgraderes til ny standard.

I denne videoen ser du byggeleder Magne Berg i Statens vegvesen forklare litt om arbeidet som er gjort.