- Tunnelen er allerede under opprusting, og hittil har arbeidet kunnet foregå på kvelds- og nattestid. Men ettersom betongen må fraktes med ferje fra fastlandet, må vi gjøre akkurat denne jobben på dagen, mens ferja fortsatt går, sier byggeleder Isak N. Mathisen i Statens vegvesen.

Tunnelen er derfor stengt fra 08:00 til 16:00, tirsdag 15. til og med torsdag 17. august. Det blir sporadiske gjennomslipp av trafikk i perioden, men trafikantene må belage seg på ventetid.

- Vi kommer til å åpne tunnelen for trafikk hver halvannen time, med ledebil, én kjøreretning av gangen, forteller Mathisen.

Ferdig i september

Oppgraderingen av Toppentunnelen, som ligger på fv. 15, startet i begynnelsen av juli. Tunnelen får ny vann- og frostsikring og fjellet sikres med ekstra bolter. Til sist skal PE-skummet brannsikres med sprøytebetong.

- Når vi er ferdige med dagarbeidet, fortsetter entreprenøren å jobbe kveld og natt, med unntak av lørdag kveld og natt til søndag. Vi regner med å være ferdige i midten av september, sier Mathisen.

Det er Norsk Bergsikring AS som gjør jobben inne i tunnelen. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no.