Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer dette prosjektet, mens Statens vegvesen bygger på vegne av fylkeskommunen.

Det er entreprenøren HAK fra Alta som har stått for arbeidet med å bygge den nye brua. De startet jobben i juni og i slutten av november sto den nye brua endelig klar til bruk.

Den nye brua er 21 meter lang og har en total bredde på 8,6 meter.

- Denne nye brua sikrer at vi også i fremtiden opprettholder god adkomst til de som bor og driver næring i området, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms fylkeskommune.

I tillegg til å sikre adkomsten over elva har prosjektet sørget for oppgradert adkomst til friluftsområdet, kirkegården, samt to markavskjørsler.

 

Gjenstår noe arbeid

Brua ble åpnet for trafikk i midten av november, men det gjenstår fortsatt noe arbeid før den er helt ferdig. I løpet av denne uken skal det ettermonteres noe rekkverk, og først når snøen smelter i 2018 skal det legges ny asfalt over brua.

Inkludert en midlertidig avlastningsbru som ble montert under byggearbeidet, kom hele prosjektet på ca. 11 millioner kroner ink. mva.