I tallene ligger både riks- europa- og fylkesveger. Tallene inneholder også kortsiktige, mindre dekkefornyelser, opsjonsstrekninger - strekninger som kan bli utført ved økte økonomiske rammer - og punkter som kan bli redusert. 

Oppstart av dekkelegginga er avhengig av vær og temperatur, men det forventes at arbeidet starter i de sørlige delene av Region nord i månedsskiftet mai/juni. Asfalteringa vil pågå fram til midten av september. 

Finnmark

Total lengde riks- og europaveg: ca. 154,8 km
Total lengde fylkesveg: 124,2 km
Asfalt: 59 555 tonn

Troms

Total lengde riks- og europaveg: ca. 101,3 km
Total lengde fylkesveg: 167 km
Asfalt: 132 441 tonn

Nordland

Total lengde riks- og europaveg: ca. 159,4 km
Total lengde fylkesveg: 119,6 km
Asfalt: 121 715 tonn

Årets dekkelegging i kart

Strekningsoversikt, riks- og fylkesveg, Nord-Norge

I vegen for deg

Av hensyn til trafikksikkerheten vil mye av asfalteringen skje på sen kveld og natt.
Vi ber trafikantene om å ta hensyn til asfaltarbeiderne- og trafikkdirigentenes sikkerhet. 

Kontaktpersoner

Finnmark
Bjørg Anita Joki, avdelingsdirektør, Vegavdeling Finnmark, Mobil  958 17 086 

Troms
Geir Johnsen, byggeleder dekkelegging Troms, Mobil 415 17 205

Nordland
Lars Petter Kaski, seksjonssjef drift og vedlikehold, Vegavdeling Nordland,
Mobil 482 65 549

Midtre Hålogaland vegavdeling
Geir Hartz Jørgensen, avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre Hålogaland,
Mobil 905 24 001