De foreløpige tallene for januar viser at ingen mistet livet på vegene verken i Nordland, Troms eller Finnmark hittil i år. Vi må tilbake til 2015 for å finne forrige gang vi hadde en januarmåned helt uten dødsulykker i trafikken.

I gjennomsnitt de foregående 5 årene har 1-2 personer omkommet i trafikkulykker i januarmåned i Nord-Norge.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for januar er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.

Pr. januar201920182017201620152014
Nordland

0

12001
Troms010000
Finnmark000100
Nord-Norge022101

Tall for 2019 er foreløpige og kan bli justert på et senere tidspunkt.