Siden oktober har Statens vegvesen kontrollert dekk og kjettinger på 9478 kjøretøy i Nord-Norge. Det er 40 % flere enn på samme tid i fjor.

- Vi jobber hver dag for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på veien våre. Selv om de fleste har tingene i orden, er det vogntog som ikke har noe på veien å gjøre, og de må vi stoppe, sier seksjonsleder Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.

Flest mangler på tilhengere

Av de 382 bruksforbudene som ble gitt, ble 324 gitt tilhengere.

-  12 % av tilhengerne vi kontrollerte hadde mangler ved dekk- eller kjettingsutrustningen. Det er selvfølgelig for høyt. Vi har lagt oss på en streng linje når det gjelder vurderingen av egnetheten på dekkene og håper kontrollene gir en signaleffekt om at dårlig vinterutrustning ikke er akseptabelt, sier Sandvik.

Den såkalte vinterperioden varer ut april, men Statens vegvesen kontrollerer dekk og kjetting så lenge føret tilsier at det er nødvendig.