Vi ønsker å markere 50-årsjubileet lørdag 3. juli kl 1130. Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Tromsø kommune inviterer byens befolkning til Fr. Nansens plass.

Det vil bli taler av fylkesråd Kari Anne Opsal, regionvegsjef Torbjørn Naimak og varaordfører Gunnhild Johansen som også vil legge ned blomster ved bysten til Erling Kjeldsen. I tillegg vil  rådgiver Erling Steenstrup fra Tromsø kommune fortelle om brua som kulturminne.

Program for dagen
1130-1135    Velkommen v/ Ingeborg Solberg, avdelingsdirektør Statens vegvesen Troms
1135-1140    Tale v/ Kari Anne Opsal, fylkesråd for Samferdsel
1140-1145    Tale v/ Torbjørn Naimak - regionvegsjef Statens vegvesen
1145-1150    Brua som kulturminne v/ Erling Steenstrup, rådgiver kulturminner og bygningsvern Tromsø kommune
1150-1200    Tale v/ varaordfører Gunnhild Johansen – nedlegging av blomster ved bysten til Erling Kjeldsen
1200-             Bilkortesje over brua v/Autovis-Tromsø kjøretøyhistorisk forening
1215-             Utstilling av gamle bilder fra byggetiden 
                      Tromsøbrua pryder poststempel og frimerkehefte – Troms filatelistklubb utgir samleobjekt  (kun 1000 eks) som bare vil bli solgt i Tromsø           

Enkel servering

---------

Historikk

Tanken om å gjøre Tromsø by landfast ligger langt tilbake i tiden, men planene fikk fastere form da Erling Kjeldsen i 1948 framsatte forslaget om bro eller tunnel over Tromsøysundet. Dette førte videre til at Tromsø og Omegn Bruforening ble stiftet i 1951.

I 1954 ble det opprettet et aksjeselskap, Tromsøbrua  A/S, som fikk som første og viktigste oppgave å få bruprosjektet godkjent av myndighetene  - og å skaffe nødvendig distriktsandeler  av byggesummen som kunne sikre byggearbeidets finansiering. Endelig utkast ble behandlet og godkjent av Stortinget i 1955. Statens ga tilsagn om støtte og tillatelse til å kreve inn bompenger.

 Arbeidet med brua ble startet i 1957 og i mars 1960 ble brua åpnet for trafikk.  

 ”Tromsøbroen – Nord-Europas største bro i armert betong” med sin lengde på 1036 meter og en pris på vel 13,3 mill. kroner ble offisielt åpnet av statsminister Einar Gerhardsen 3. juli 1960.

Heder og ære
”Betongtavlen” ble tildelt bygg for fremragende byggekunst i betong av Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk Betongforbund og Norsk Cementforening. Fra bedømmelseskomiteen kan vi lese:  

”Betongtavlen utdeles til byggverk hvor betong er brukt på en estetisk og teknisk fremragende måte. Bedømmelseskomiteen har i år besluttet å utdele Betongstavlen for 1963 til TROMSØBROEN.” 

Konstruktør: Dr. ing. A. Aas-Jakobsen
Arkitektonisk rådgiver: Erling Viksjø
Entreprenører: A/S Jernbetong Trondhjem og Nils Meland A/S.

Fredet
Tromsøbrua ble i 2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, og den 17. april 2008 ble Tromsøbrua fredet av Riksantikvaren. Formålet med denne fredningen var å sikre og bevare et utvalg vegrelaterte byggverk og anlegg som representative for den historiske utviklingen av vegnett i Norge. I vurderingen av Tromsøbrua fremheves det at brua var et meget viktig vegavløsningsprosjekt i sin tid for å knytte en av Nord-Norges viktigste byer til fastlandet.

Brua er i sammenheng med Ishavskatedralen i Tromsdalen og Tromsdalstind viktige landemerker for Tromsø.