Første halve driftsår 2014 passerte i gjennomsnitt 3000 biler i døgnet på den nye vegen mellom Ringerike og Krødsherad i Buskerud.

Med dagens trafikkutvikling kan prosjektet være nedbetalt flere år før tiden. (Foto: Kjell Wold)Med dagens trafikkutvikling kan prosjektet være nedbetalt flere år før tiden. (Foto: Kjell Wold)

Fra 3000 til 3600

I 2018 hadde trafikken økt til 3600 biler i døgnet. Trafikkveksten har vært noe lavere de siste to årene (2017 og 2018) enn de to første hele driftsårene 2015 og 2016.

Mens trafikkveksten gjorde et hopp på om lag 200 biler i døgnet i perioden 2015-16, har trafikken de siste to årene (2017 og 18) økt med om lag 100 biler i døgnet.

Kan gi to år kortere bominnkreving

Trafikkveksten ligger godt over anslagene i stortingsproposisjonen for vegprosjektet. Det samme gjelder trafikkveksten som var på 3,4 % i 2018 mot forventet 1,1%.

Prognosene tilsier i øyeblikket at innkrevingen trolig kan opphøre om lag 2 år før det har gått 15 år. Dette forutsetter imidlertid at dagens rentenivå holdes, trafikken fortsetter på dagens nivå og ingen dramatisk økning i andelen nullutslippskjøretøy.

Planlagt bomnedleggelse var ved starten 2029. Med dagens utvikling kan bommene være nede i 2027.