Rustandtunnelen er eneste tunnel på fv. 40 i Numedal. (Foto: Kjell Wold)Rustandtunnelen er eneste tunnel på fv. 40 i Numedal. (Foto: Kjell Wold)

Tunnelen fra 1968 er den eneste på fv. 40 mellom Kongsberg og Geilo og ligger mellom Norefjord og Rødberg i Nore og Uvdal kommune.

Før tunneloppgraderingen startet ble den gamle anleggsvegen rundt tunnelen oppgradert og asfalter - og fungerer nå som omkjøringsveg.

Tunnelen er 53 meter lang og bygd i 1968. (Foto: Kjell Wold)Tunnelen er 53 meter lang og bygd i 1968. (Foto: Kjell Wold)

Kort omkjøring - god trafikkflyt

–Siden omkjøringsvegen er så kort går trafikkavviklingen uten problemer, forteller overingeniør Walther Hjelvik i Statens vegvesen. Nickolai-Thomas Seljesæther Berg er byggeleder for tunneljobben som Mesta utfører.

Før tunnelen nå vann- og frostsikres var spesialhunder fra firmaet Eksplosivhunder, tidligere Forsvarets, i tunnelen for å snuse opp rester av gamle eksplosiver.

–Hundene registrerte i alt 10 funn av gamle sprengstoffrester både i og utenfor tunnelen, forteller Hjelvik. Dermed kan resten av oppgraderingen nå foregå i trygge former.

Tunnelen ligger mellom Norefjord og Rødberg i Nore og Uvdal kommune. (Foto: Kjell Wold)Tunnelen ligger mellom Norefjord og Rødberg i Nore og Uvdal kommune. (Foto: Kjell Wold)

Øker høyden - ferdig til jul

Mesta regner med å ha jobben fullført til nyttår 2019/20. Den består i vann og frostsikring, fjellrensk og sikring med bolter og nett. Dessuten blir vegbanen i tunnelen trauet ut og senket, slik at ny frihøyde i tunnelen blir på 4,80 meter.

Det skal også settes opp rekkverk langs vegen gjennom tunnelen og langs skjæringene på hver side av tunnelen. Dermed får også vegen i og på hver side av tunnelen en etterlengtet oppgradering i om lag 200 meters lengde.

Hunder har markert ti steder med eksplosivrester under arbeidet. (Foto: Walter Hjlevik)Hunder har markert ti steder med eksplosivrester under arbeidet. (Foto: Walter Hjlevik)