De siste årene har Tilsynsseksjonen i Region sør opprettholdt virksomhet og fokus for å målstyre tilsynene mot verkstedbransjen og trafikkskolen til det bete for bransjen og brukerne.

- På trafikkskolesiden har arbeidet først og fremst vært rettet mot det siste trinnet i opplæringen. Det er på dette nivået vi har gode muligheter til å vurdere både trafikklærerne og elevene sine ferdigheter og metoder innenfor sitt fagfelt, sier seksjonsleder Einar Eskilt.

På kjøretøysiden har ting endret seg betraktelig mot verkstedbransjen og reparasjon av omfattende skade. Olsen bil-saken er en av årsakene til dette. Eskilt og hans medarbeidere har stadig vært framme i media og fortalt om den viktige jobben seksjonen gjør. Nå foreligger seksjonens statistikk for 2018, og seksjonsleder Einar Eskilt sier at han er meget fornøyd med innsatsen som er gjort.

- I forhold til fjoråret så er tallene for tilsyn med trafikkskolebransjen tilnærmet like både hva angår tilsyn og reaksjoner. Det er gjort 117 tilsyn ved trafikkskolene i regionen, og fem trafikklærere fikk inndradd autorisasjonen, sier Eskilt. Når det gjelder tilsyn med verkstedbransjen er det en økning i tilsyn på biler med omfattende skade.  

- Dette er tilsyn som er tidkrevende, men som vi ser er til nytte både for bransjen og ikke minst for trafikksikkerheten, sier Eskilt, og legger til at antallet stikkprøver av EU-kontroller i 2018 er på samme nivå som året før.

- For 2019 skal vi øke tallene på stikkprøver og målet er å gjennomføre stikkprøver på 850 kjøretøys sier Einar Eskilt. Mye av fokuset i år er som i 2018. Eskilt og seksjonen skal i år prøve å målstyre enda bedre mot de virksomhetene der det er risiko for å avdekke avvik.

- 2018 var et år med stor saksbehandlingsmengde for begge fagfelt grunnet internt kursaktivitet og innføring av nye IKT-systemer, men vi nådde våre mål, takket være iherdig innsats fra hver og en på seksjonen.  I slutten av januar 2019 er vi mer aller mindre ajour med fjorårets saker, og vi er allerede godt i gang med tilsyn i 2019, avslutter Einar Eskilt.

Trafikkskoler

 

Antall tilsyn

117

Saker til   oppfølging

71

Advarsler

12

Tilbakekallinger

5

 

 

Verksteder

 

Antall tilsyn

130

-              inklusive storskader

88

Saker til   oppfølging

89

Advarsler

17

Tilbakekallinger

9

 

 

Kontrollorgan (EU-kontroller)

 

Antall   stikkprøver

600

Saker til   oppfølging

71

Advarsler

8

Tilbakekallinger

6