I snøføyke og bitende vind langs Drammenselva staker hun seg fram langs veger og fortau. På gang-/ sykkelveger og gjennom parker langer hun ut før skituren ender ved Vegkontoret på Strømsø torg

 

-20 minutetr tar skituren til jobben, forteller Zahra Rahimi.(Foto: Kjell Wold)-20 minutetr tar skituren til jobben, forteller Zahra Rahimi.(Foto: Kjell Wold)

Vekker oppsikt

–Lykke til og god tur videre, roper drammensere oppmuntrende til den djerve vegingeniøren fra Iran, som lærte å stå langrenn bare for tre år siden da hun kom til Norge.

Fra ett års tilleggs studium på NTNU i Trondheim i fjor, har Zahra inntatt Buskerudbyen med storm og vist drammenserne vinterveien.

Og det er ikke en liten tur hun legger ut på når hun spenner på seg skiene hver morgen fra sin bopel på Brakerøya drøye to kilometer øst for sentrum.

Fem-seks kilometer

–Jeg bruker omtrent 20 minutter på skituren som går langs fortau og gang/sykkelveier fram til Bragernes strand. Der fortsetter jeg langs elva vestover mot sentrum og tar Bybrua over til Strømsø og jobben ved Vegavdeling Buskerud.

-Hjemover går jeg en annen og litt lengre tur. Da går jeg over Bybrua, men svinger så vestover til Parken og fortsetter nordover mot Bragernesåsen før jeg svinger østover igjen og tar passende bakveier nedover til Brakerøya, der jeg bor.

En rask blikk på bykartet viser at Zarah går omtrent fem-seks kilometer hver dag på vei til og hjem fra jobb.

Zahra fra Iran går på ski til jobben i Vegvesenet i Drammen hver dag. (Foto: Kjell Wold)Zahra fra Iran går på ski til jobben i Vegvesenet i Drammen hver dag. (Foto: Kjell Wold)

Helgturer på Konnerud

Det er ikke mange som står på ski i hjemlandet Iran. Zahra hadde aldri prøvd langrenn før hun kom til Norge. Nå går hun skiturer så ofte hun kan. På fridager og i helgene tar hun bussen til Konnerud og ski-eldoradoet på Drammens sørlige tak.

Zahra er vegingeniør med mange års utdannelse fra hjemlandet. Etter året på NTNU i Trondheim har hun akkurat startet sin vegvesenkarriere i Drammen ved Plan og prosjektering i Buskerud.

Hun gleder seg hver dag til jobben i Vegvesenet og håper snøen blir liggende lenge, slik at hun kan gå så mange jobbturer på ski som mulig.