Presis feiring med kake i Hallingdal. (Foto: Statens vegvesen)Presis feiring med kake i Hallingdal. (Foto: Statens vegvesen)

De har overtatt etter Veidekke som hadde driftskontrakten fram til 31. august i år.

Presis Vegdrift AS kommer fra Vestlandet og vant Hallingdalskontrakten i konkurranse med tre andre entreprenører.

Hallingdalskontrakten blir den 13. driftskontrakten firmaet har inngått med Statens vegvesen. Presis Vegdriift AS opererer i dag nesten i hele landet.

Drifts- og vedlikeholdskonrtakten for Hallingdal omfatter riks- og fylkesveger i kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol pluss deler av kommunene Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal.

I tillegg omfatter kontrakten også drift og vedlikehold av fv. 51 over Golsfjellet fram til Sanderstølen i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Driften av riksvegene og fylkesvegene har denne gangen ulik lengde. For riksvegene fram til 1/9 2022. For fylkesvegene fram til 1/9 2024.