Fv. 40 går fra Larvik til Geilo via Lågendalen og Numedal.. (Foto: Kjell Wold)Fv. 40 går fra Larvik til Geilo via Lågendalen og Numedal.. (Foto: Kjell Wold)

Dette er fortsettelsen av arbeidene med brudekket som ble startet i 2017. Nå skal resten av jobben gjøres.

I mellomtiden blir det omkjøring via fv. 98 på vestsiden av Lågen. Svene ligger i Flesberg kommune om lag to mil nord for Kongsberg.

Fv. 40 går fra Larvik i sør til Geilo i nord – gjennom Lågendalen og Numedal og over Dagalifjell til Geilo.

Brudekket på brua på fv. 40 i Flesberg kommune må repareres. (Foto: Kjell Wold)Brudekket på brua på fv. 40 i Flesberg kommune må repareres. (Foto: Kjell Wold)

Denne typen arbeider på brudekket må foregå i den kalde årstiden. Det er firmaet Consolvo som har utbedringsjobben.

Svein Fossen er Statens vegvesen sin byggeleder i dette bruprosjektet. Gang- og sykkelbanen på brua holdes åpen mens reparasjonsarbeidene på brudekket pågår fram til første halvdelen av februar.