Notatet, som du kan laste ned her, baserer seg på trafikkregistreringer. Registreringene viser at  hovedtyngden av trafikken som kjører i retning sentrum i Rosenkrantzgata sannsynligvis har et reisemål i sentrumsområdene i Drammen eller på Gulskogen. Ca. 1 av 4 bilister kjører av i krysse Rosenkrantzgata –Olaf Bergers vei, i retning mot Gulskogen. Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru.