Programmet ute:

  • kl. 1045 Alexander Brass Kvintett spelar
  • kl. 1100 Regionvegsjef Olav Ellevset ønskjer velkomen til vegopning
  • kl. 1110 Tale ved ordførar i Finnøy, Kjell Nes
  • kl. 1140 Snorklypping ved samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa
    - servering av kake til alle
  • kl. 1230 Middag for inviterte gjester i Flerbrukshallen på Judaberg

Det er venta at første bil kan køyre gjennom tunnelen ca. kl. 1200.
Innkrevjinga i bomstasjonen på Hanasand startar kl. 1700.

– Vi gler oss til opninga, seier prosjektleiar for Finnfast, Rolf Harkestad. Det har vore tre spennande år. – Vi er svært nøgde med at vi har bygt ein trygg og flott tunnel. Byggeleiar Anne-Merete Gilje som har hatt sin daglege arbeidsplass på anleggskontoret på Hanasand dei siste tre åra gir også skryt til entreprenøren, NCC Construction AS.

Ferjeruta blir lagt ned

M/F Finnøy går frå Hanasand kl. 1150 til Fogn kl. 1235 med retur til Ladstein der ruta vert avslutta. Sjå elles nye ruter på www.tide.no