- Trondheim skal få en ny og vakker bru, og det er ikke vanskelig å se at det er stort behov for dette prosjektet. Dette handler om å få til nye og bedre løsninger, og legge bedre til rette for både bilister, gående og syklende, sa Hareide.

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim, og Hareide trakk fram at regjeringa bruker 6,5 milliarder på byvekstavtaler i 2021, og å følge opp dette arbeidet er svært viktig.

- Trondheim er en flott by, og nå tar vi noen steg for å gjøre den enda flottere, sa Hareide.

Direktør Kjell Inge Davik i utbyggingsdivisjonen til Statens vegvesen var fornøyd med å kunne starte byggearbeidet.

- Endelig er vi i gang etter en lang prosess, nå skal vi ta første spadetak for noe som blir et veldig flott landemerke for denne delen av Trondheim, sa han.

Nydalsbrua HareideNydalsbrua Hareide

Riksveg 706 Nydalsbrua med tilknytninger er en viktig brikke i hovedvegnettet i Trondheim by, og et sentralt element for utviklingen av gang- og sykkelvegnettet i området, med blant annet ekspressykkelveg. Prosjektet omfatter bygging av ny bru med tilhørende veganlegg som tilfredstiller fremtidig behov for både bilister, gående og syklende. Tiltaket inkluderer en ca. 1,2 km lang ny strekning på rv. 706 Osloveien, ny bru over Nidelva og to nye bruer over Leirelva.

Nytt landemerke

Brua over Nidelva skal bygges som skråstagsbru med ett tårn, og vil bli et nytt landemerke langs utfartsvegene sør for Trondheim sentrum og ha god kapasitet til å ta unna trafikken. Tiltaket inkluderer også portal for fremtidig tunnel til Byåsen, samt tilrettelegging for hovedrute for gående og syklende. Etter åpning av Nydalsbrua, skal Sluppen bru bygges om og blir forbeholdt gående og syklende.

Det er entreprenøren Skanska som skal bygge det nye veganlegget, og kontrakt med entreprenøren ble signert i sommer.
Prosjektet har en forventet sluttkostnad på om lag 1,39 milliarder kroner, hvorav 514 millioner skal dekkes av bompenger og resten er statlige midler.