Flere bedrifter rapporterer at koronamillionene har reddet arbeidsplasser og ført til at permitterte har kommet tilbake på jobb. Nå skal nye koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksvegene.

Sysselsetting i høst

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Tiltakene er fordelt på riksveger over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på vegnettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Slik skal korona-millionene brukes i midt:

• 11 millioner kr til dekkelegging i Trøndelag og Møre og Romsdal

• Utbedre trafikksignalanlegg E39 Molde

• Skifte ut veglys til LED på E39 i Nordmøre og Romsdal

• Skifte rekkverk langs E14, E39 og rv. 70

• Fjellsikring E39 Bergsøya/Halsa

• Bytte ut stikkrenner E6

• Renovering toalettanlegg E39 Ørskogfjellet

• Skifte ut masse, rv. 70

• Ny kantstein langs fortau rv. 70 Kristiansund

• Utbedring av veglysanlegg E39 Ålesund

• Forsterke vegoppmerking E6 Klett og Kvam

• Utbedre og oppgradere trafikksignalanlegg E136 Ålesund

• Ulike tiltak etter sykkelinspeksjoner i Møre og Romsdal

Større prosjekter

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, E134 Høydalsmo i Telemark, Gjemnessundbrua på E39 i Møre og Romsdal og Kroppanbrua på E6 i Trondheim.

Nødvendige utbedringer

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han ser bare en ulempe med koronamillionene som rulles ut.

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på vegene denne sommeren og høsten. Det betyr at veger kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at vegene blir bedre.