Stengningen varer i tre uker for å bygge opp vegbanen på nytt etter at deler av grunnen raste ut i januar i år.

- Trafikkavviklingen på E6 forbi Snåsavatnet har fungert greit med ett kjørefelt, men vi er glade for at vi kan sette i gang arbeidet med å utbedre nå, slik at det blir full fremkommelighet på E6 igjen, sier byggeleder Idar Buknotten i Statens vegvesen.

- Arbeidet er omfattende, så vi ser oss nødt til å stenge E6 for all trafikk så lenge arbeidet pågår. Det blir skiltet omkjøring via fv. 17 fra Steinkjer og nordover og det blir også skiltet omkjøring via fv. 760 fra Skogmo til Grong, sier Buknotten.

Tirsdag morgen denne uka gikk det et steinras like sør for der vi skal gjøre utbedringsarbeid. I dette området vil vi også gjøre opprydding og sikringsarbeid i samme periode.

Følg med på oppdaterte trafikkmeldinger på www.175.no  

Arbeidet er beregnet å ta tre uker.

- Vi har planlagt å være ferdig innen 7. desember, sånn at advents- og juletrafikken ikke skal bli påvirket, forsikrer Buknotten.

Her langs E6 i Snåsa gikk det et steinras tirsdag morgen. Her skal det også ryddes og sikres.Her langs E6 i Snåsa gikk det et steinras tirsdag morgen. Her skal det også ryddes og sikres.