Omtrent 150 personer hadde møtt fram til Åpta Misjonssenter for å delta på åpningsmarkeringen. Det var bygdefolk fra Herad, skolebarn fra Farsund, politikere, byråkrater og journalister som alle hadde lyst til å være med å feire Listerpakken.

Samlet sett er det gjennom Listerpakken investert 2,9 mrd 2012 kr i Listerområdet hvor det bor i underkant av 40.000 innbyggere. Vegutbyggingen har kortet ned reisetiden mellom kommunesentrene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord til under 35 minutter. Det er klart at dette gir et løft for både bosetting, næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.

Fv. 465 har også blitt flott. Den ligger vakkert i landskapet. Rosen satt derfor av mange grunner løst både hos regionvegsjefen, fylkesordfører og ordførere. Dessuten bidro eminente musikere og et strålende publikum til å heve stemningen.