Flere bedrifter rapporterer at koronamillionene har reddet arbeidsplasser og ført til at permitterte har kommet tilbake på jobb. Nå skal nye koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksvegene.

Sysselsetting i høst

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Tiltakene er fordelt på riksveger over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på vegnettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Slik skal korona-millionene brukes i sør:

• 11 millioner kr til dekkelegging i Agder og Vestfold og Telemark

• Fjellsikring langs rv. 9

• Kantforsterkning langs rv. 9

• Rekkverk og utbedring av sideterreng. Dette blir en forlengelse av det arbeidet som allerede er satt i gang med de første korona-midlene

• Diverse elektro-arbeid i tunneler langs E18, E134 og rv. 36.

• Skredforebygging på Haukeli.

• Sykkeltiltak langs rv. 36 Årnes-Gvarv, rv. 9 og rv. 41.

Større prosjekter

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, E134 Høydalsmo i Telemark, Gjemnessundbrua på E39 i Møre og Romsdal og Kroppanbrua på E6 i Trondheim.

Gode resultater

Den første koronapakken for riksvegene har allerede gitt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i sør. Langs E18 har arbeid med sikring av fjellskjæringer pågått mens vegen har vært stengt for annet vedlikeholdsarbeid. Langs riksveg 9 i Setesdal er dårlig masse skiftet ut for å unngå humper i vegen. Entreprenører har fjernet trær, stein, fjellnabber og andre hindringer i vegen, eller for å skifte ut dårlig autovern. Gang- og sykkelvegen ved E134 Kleivane på Notodden er blitt sikret etter at det er utført arbeid med å sikre fjellskjæring. I tillegg til dette kommer elektro-arbeid, og entreprenører er ute og asfalterer.

Nødvendige utbedringer

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han ser bare en ulempe med koronamillionene som rulles ut.

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på vegene denne sommeren og høsten. Det betyr at veger kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at vegene blir bedre.