Det er de to bruene Pinesund bru og Haugselva bru, mellom Akland og Brokelandsheia, som skal vedlikeholdes.

Skal skifte brufuger

Arbeidet består i å skifte ut eksisterende asfaltfuger med robuste metallfuger.

- Ved å gjøre dette unngår vi utfordringer vi har av og til om somrene med at asfalten samler seg til små humper. Noe som kan gå ut over trafikksikkerheten til bilistene, forklarer Øyvind Lindland, byggeleder for bruvedlikehold i Statens vegvesen.

Sørgående kjørefelt har vært stengt i tre uker pga. vedlikeholdsarbeidet, og kjørefeltet ble åpnet for trafikk natt til mandag 11. mai. Samtidig ble det nordgående kjørefeltet stengt. Omkjøring er skiltet via fv. 418 via Søndeled (gamle E18).

- Arbeidet med de to bruene er beregnet å være ferdig til ca. 1. juni, og da vil trafikken gå som normalt på E18. Vi oppfordrer bilistene til å vise hensyn mens anleggsarbeidet pågår, sier Lindland.

Korona-millioner til fjellsikring

Samtidig som E18 er stengt benytter Statens vegvesen anledningen til å sjekke fjellskjæringer langs strekningen. Dette arbeidet er en konsekvens av de ekstra korona-midlene Stortinget har bevilget til drift og vedlikehold av riksvegene.

- Nå er vi i gang med å rydde vegetasjon og i tillegg gå over fjellskjæringer og kanskje sikre med noen bolter hvis det trengs, forklarer byggeleder for drift og vedlikehold, Stig Olav Ramse.

Fjellskjæringer som skal sjekkes er blant annet ved Østerholtheia, Sundebru og Brokelandsheia. I tillegg skal Statens vegvesen sluttføre arbeidet med å få på sprutbetong ved fjellskjæringa i Songe hvor det i desember 2018 gikk et ras.

Pengene er en del av Stortingets tiltakspakke for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen som følge av korona-pandemien.

 

 

For mer informasjon kontakt:

Øyvind Lindland, byggeleder bruvedlikehold i Agder, mobil 91338975.

Stig Olav Ramse, byggeleder drift og vedlikehold i Agder, mobil 97534711.