Vegen stenger kl. 21 og åpner igjen kl. 06 påfølgende morgen i perioden 16.-18. september. Det blir imidlertid kolonnekjøring med ledebil. Ventetid på inntil én time må påregnes.
 
- Siden det mangler gode omkjøringsmuligheter, tar vi natta til hjelp, når trafikken er lav og få trafikanter blir berørt, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen. Men helt stengt blir det altså ikke. – Vi slipper selvsagt nødetatene igjennom, ellers blir det kolonnekjøring for den øvrige trafikken, sier Antonsen. 

Utbedring av setnings- og teleskader

E136 mellom Dombås og Lesja er enkelte steder svært dårlig på grunn av setnings- og teleskader. I Vegvesenets budsjetter var det ikke satt av penger til utbedring av skadene. Takket være Stortingets ekstrabevilgning til vegformål for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen under koronapandemien, blir arbeidene gjennomført nå. Ca. 20 millioner kroner av Stortingets krisepakke går til utbedringsarbeidet på E136 og gir arbeid til til sammen 15 mann hos Dokka Entreprenør AS og deres underentreprenør på asfalt, Stange Asfalt Gudbrandsdalen AS.
 
Entreprenørene jobber både dag og natt for å utbedre setningsskadene på den totalt 25 kilometer lange strekningen mellom Dombås og Lesja. Arbeidet tar ca. 10 uker og består i punktutbedringer med blant annet utskifting av masse, skifting av to stikkrenner, armering og asfaltering av vegen på de utbedrede punktene.
 
Utbedringsarbeidet på E136 Dombås-Lesja skal være ferdig 15. oktober.