- Vedlikeholdsjobben i den 3,8 kilometer lange Lunnertunellen som vi nå lyser ut, omfatter riving og fjerning av gammelt el-utstyr og installering av nytt, sier Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.
 
Jobben går ut på å skifte kabelstiger, belysning, nødstrøm, styresystem og nødskap med brannslokkere og telefoner.
 
- Dette er en omfattende jobb som er beregnet å ta tre måneder, sier Allergodt.
 
Oppstart og ferdigstillelse av jobben er høsten/vinteren 2020. Frist for levering av anbud er 20. august.
 
Oppdraget er lyst ut på KGV (konkurransegjennomføringsverktøy).