SpadestikkSpadestikk

Bjørg Olimb og Tone Lajord fra Vang svingte spadene, mens byggleder Edvin Rye i Statens vegvesen, prosjektleder Jan Lima i Hære, ordfører i Vang Vidar Eltun og Arve Wangensteen i aksjonsgruppa fulgte med på behørig avstand. I bakgrunnen stod anleggsmaskinene linet opp og klar til å starte.

De to trebarns mødrene har nå blitt bestemødre.

-Det skal bli godt å få en sikker veg, når en ny generasjon skal ut med skolebussen, sier de.

Ordføreren flagget

Ordfører Vidar Eltun svingte friskt med flagget i det milde novemberværet. Den tålmodige ordføreren fortalte om et arbeid gjennom flere ti år for å få den rasfarlige vegen inn i budsjettene.

-Arbeidet vil få store ringvirkninger for kommunen de neste årene under anleggsarbeidet, og på lang sikt med en tryggere veg, sa Eltun.

Denne uka fyrer Hæhre anleggsmaskinene for å bygge anleggsveg inn til påhugget på tunnelen fra vestsiden. 20 mann og maskiner starter opp. På det meste vil det være 120 ansatte som jobber med å bygge rassikker og trafikksikker veg med god framkommelighet for trafikken lokalt i Valdres og ikke minst gjennomgangstrafikken på E16.

Ferdig vinteren 2023

Vegen skal stå ferdig til vinterferien i 2023. For å sikre god framdrift er Hæhre opptatt av å komme raskt i gang fra vest. På østsiden er det mer teknisk krevende hvor anleggsområdet må sikres forsvarlig mot ras. I tillegg skal det deponeres masse i fjorden.

- Vi har blitt tatt godt imot i bygda. Nå ser vi fram til å bygge veg, sa prosjektleder Jan Lima i Hæhre.

Edvin Rye er byggeleder i Statens vegvesen. Rye bor på Fagernes, og la ikke skjul på at han synes det er ekstra moro å bygge veg i Valdres.

- Dette er et sterkt ønsket vegprosjekt. Det blir bra å få fjernet denne flaskehalsen på E16, sier Rye.