Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen ønsker derfor å utvikle et bedre tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil.
 
- Vi ønsker å inngå leieavtale med en privat tilbyder til 15 oppstillingsplasser i Kongsvinger-området, nærmere bestemt i Kongsvinger eller Sør-Odal kommune, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar.
 
Døgnhvileplassen skal være lokalisert i nærheten av rv. 2 og/eller E16, ha egnet adkomst og inneholde servicebygg med sanitæranlegg.
 
- Vi henvender oss først og fremst til private aktører som driver en virksomhet som de av egeninteresse vil holde i god stand såden blir attraktiv for sjåførene, sier Kilskar.
 
Den Statens vegvesen inngår avtale med, får betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i ti år framover.
 
Konkurransen gjennomføres med forhandlinger. Frist for å levere foreløpig tilbud er 19. oktober. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.
 
 Fakta om kjøre- og hviletid
Tungbilsjåfører må forholde seg til et strengt regelverk for kjøre- og hviletid.
Daglig skal tungbilsjåfører etter regelverket ta 45 minutters pause når de har
kjørt fire og en halv time. Hvert døgn skal sjåførene hvile sammenhengende i
elleve timer. I løpet av ei arbeidsuke skal sjåførene ha minst 45 timers ukehvil
maksimum seks døgn etter forrige ukehvil.