I 2019 ble det gjennomført flere vedlikeholdstiltak på strekningen Atna- Hanestad, samtidig som tiltakene som var påbegynt tidligere år mellom Hanestad og Alvdal grense ble ferdigstilt.

Arbeidene som nå  startes opp er disse:

  • 23 000 meter på strekningen Atna N- Alvdal grense skal asfalteres. Dette med unntak for parsellen på ca. 2 400 m mellom Kiva og Tingstadbekken bruer, denne strekningen tar vi sikte på å starte opp høsten 2020.
  • På strekningen Rendalen grense – Jutulhogget skal det skiftes ca. 50 stikkrenner.
  • Vegen skal breddes ut til 9 meter.

Entreprenører er Gjermundshaug Anlegg AS og Veidekke.

For Statens vegvesen og entreprenørene er dette spesielt viktig:

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de som arbeider langs vegen. Det å jobbe med vegarbeid i trafikken er en belastning og utgjør fare. Dessverre erfarer vi at en del bilister ikke er flinke nok til å ta hensyn til vegarbeidere.
  • I disse Korona-tider ønsker Statens vegvesen å bidra til å holde hjulene i gang, og sørge for minst mulig belastning for næringslivet og transportnæringen langs og på rv.3. Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde rv. 3 åpen under arbeidene. Det vil imidlertid bli ulemper for trafikantene, i form av redusert fremkommelighet i perioder. Det beklager vi.
  • Vi oppfordrer alle til å følge med på www.175.no  Der får du til enhver tid oversikt over vegarbeid i hele landet.
  • Dersom det skulle oppstå situasjoner som gjør at vegen må stenges en periode, er målsettingen å informere om det i alle tilgjengelig kanaler i så god tid som mulig. Dette med tanke på forutsigbarhet for transportnæring, lokalt næringsliv, lokalbefolkning og trafikanter ellers.
  • Det er svært viktig å rekke å gjøre ferdig det planlagte arbeidet på rv. 3 i inneværende år. Dette for å følge opp Nasjonal Transportplan, og kunne fortsette vedlikeholdsarbeidet videre nordover.