Denne uka fikk Rv. 4 prosjektet i Statens vegvesen startordre fra Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik: Start planleggingen av den nordligste strekningen av Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua med sikte på byggestart så tidlig som mulig. 

Vil samarbeide om god plan

Statens vegvesen mener det er flere grep som gjør det mulig å gjennomføre en effektiv og god planlegging av den ulykkesutsatte riksvegen med stor trafikk.

- Dette er mange utfordringer som skal løses underveis for å lage en robust og god plan i møtet mellom riksveg, naboer og overordna spørsmål som jordvern, miljø, framkommelighet og byutvikling, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen, Rv.4/E16 Valdres.

Planleggingsleder Jon Rabben Lundby, Statens vegvesen Rv4 Hunndalen-Mjøsbrua, seniorrådgiver Ole Seegaard  Statens vegvesen, plansjef Lars Engelien, Gjøvik kommune, prosjektleder Odd Johansen, SVV rv4/E16 Valdres og ordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommunePlanleggingsleder Jon Rabben Lundby, Statens vegvesen Rv4 Hunndalen-Mjøsbrua, seniorrådgiver Ole Seegaard Statens vegvesen, plansjef Lars Engelien, Gjøvik kommune, prosjektleder Odd Johansen, SVV rv4/E16 Valdres og ordfører Torvild Sveen i Gjøvik kommune

 Vegvesenet ønsker derfor en dialogbasert planlegging sammen med høringspartene for å unngå tidkrevende innsigelser. Erfaringene fra Skype og Teamsmøter i koronatiden gjør at det blir enklere å gjennomføre nødvendige avklaringsmøter underveis i planleggingen.

- Får vi til dette kan vi jobbe parallelt med flere av planene, sier Rabben Lundby.

 Tradisjonell vegplanlegging kan være tidkrevende med korrespondanse og innsigelser mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, NVE og vegmyndighetene. I tillegg skal naboene som blir berørt av den nye vegen få skikkelig behandling.

 

Look to Valdres

Rabben tar med seg erfaringer fra E16 i Valdres. Der har Vegvesenet sammen med flere kommuner fått vedtak på reguleringsplan i ekspressfart. Vegvesenet har der kunne spille på entreprenøren som slik kunne ha byggeplanen klar omtrent samtidig med at kommunene vedtok reguleringsplanene.

- Det kan være en god løsning å dele strekningen inn i flere reguleringsplaner. Da kan vi starte utbyggingen etter hvert som vi får vedtak av reguleringsplanene i Gjøvik kommune. En forutsetning for dette er at Stortinget følger opp med finansiering, sier Rabben Lundby.

Jon Rabben Lundby leder arbeidet med å planlegge ny Rv4 fra Gjøvik sør til MjøsbruaJon Rabben Lundby leder arbeidet med å planlegge ny Rv4 fra Gjøvik sør til Mjøsbrua

 - Vi har kunnskapen

Prosjektleder Odd Johansen sier Statens vegvesen er godt rigget for å starte planleggingen av den nordligste delen av Rv.4 Oslo-Mjøsbrua.

- Vi har folk som har lokalkunnskapen og kjenner strekningen på 4-ern i Gjøvik internt i Statens vegvesen. Vi er klar til å sette i gang. Det er vi som kan rv.4, sier Johansen.